Oferta biura

• prowadzenie podatkowej księgi przychodów

i rozchodów (KPiR)

• prowadzenie ewidencji przychodów dla celów

zryczałtowanego podatku dochodowego

• prowadzenie ewidencji środków trwałych,

wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

• sporządzanie deklaracji podatkowych

• prowadzanie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

• sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego

deklaracji VAT, VAT-UE

• sporządzanie i wysyłanie JPK

• obsługa kadrowo - płacowa

• dokumentacja ZUS

• reprezentowanie klienta w urzędach

• wyprowadzanie zaległości